ARBORISTIKA - PÉČE O DŘEVINY A ZELEŇ
TOMÁŠ HUPAČ - PROFI TREE WORK
PROFESIONÁLNÍ NEZNAMENÁ DRAZE Loga

DOZVĚDĚT SE VÍCE

O nás

Arboristika (péče o stromy) je pro nás stěžejním zaměřením.
Historie naší firmy jako samostatného subjektu je poměrně krátká, zato ovšem bohatá na zkušenosti a nové poznatky v oboru arboristiky a péče o zeleň. Naše firma funguje od roku 2007, ale zkušenosti v tomto oboru jsme získávali již od roku 2000. Od roku 2003 jsem členem mezinárodní organizace ISA (international society of arboriculture) slučující arboristy po celém světě a dále jsem držitelem certifikátu ETW (european tree worker) což je v současnosti jediná záruka kvalitní a profesionální odvedené práce u nás i v Evropě.

Profi Tree Work: naše nejvýznamnější realizace:

- zpracování celkové inventarizace dřevin ve městě Holýšov
- vypracování projektové dokumentace pro plzeňskou židovskou obec
- ošetření významných stromù v obcích Milavče a Božkovy
- kompletní rekonstrukce parku před ZŠ Holýšov a vybudování výukové zahrady
- ošetření památných dubù v lokalitě u Oborenské hájenky - CHKO Český les,
- ošetření památných jasanù ve Vranově - AOPK ČR
- projekt pro vyhlášení památné aleje „Dubovka v zapomenutém údolí“ a její realizace pro CHKO Český les

Strom je živý organismus

... a my ho vnímáme jako nedílnou součást našeho života a snažíme se o ně starat s maximální citlivostí. Zvláštní pozornost věnujeme starým stromům a stromům památným (viz reference) a způsobu jejich ošetření.

Stáhněte si dokument: Standardy péče o přírodu a krajinu.

Řez (ošetření) stromù je velmi složitá a celkem náročná záležitost, která vyžaduje individuální přístup ke každému jedinci, protože se jedná o živý organismus. Řez (ošetření) stromu – to je kompletní ošetření stromů osamocených (tzv. solitér), i stromů rostoucích v souvislém porostu (parcích), či stromù alejových (městských). Abychom mohli správně zvolit druh a zpùsob jak provádět řez stromu je třeba vypracovat projekt, popřípadě posudek na jednotlivé dřeviny, dle kterého se každý správný arborista řídí.

Základní druhy řezù (zásahů):

Řez bezpečnostní (RB) : odstranění suchých větví od průměru 30 mm
Řez zdravotní (RZ) celkové ošetření koruny stromu včetně suchých větví. Jedná se o kompletní zásah s důrazem na provozní bezpečnost a perspektivu jedince na stanovišti
Řez redukční (skupina redukcí RL) zakrácení kosterních větví z různých opodstatněných důvodů (max. do průměru 100 mm !!!)

Ke každému stromu přistupujeme individuálně a volíme správnou kombinaci opatření tak, abychom splnili požadavky zákazníka (laika) a požadavky, které jsou kladeny na správné ošetření dřevin podle arboristických standardů vytvořených AOPK ČR. (arboristické standardy zde)ŘEZ STROMÙ

Rizikové kácení je odborné a bezpečné pokácení stromů v těžko přístupných místech, nebo v místech, kde jsou stísněné prostory, nebo se pod káceným stromem nacházejí objekty, které nesmějí být poničeny.


Kácení stromů provádíme po dodržení všech státem uvedených podmínek, jako je předložení řádného rozhodnutí o pokácení, které si zákazník zajistí od příslušného MÚ (odbor životního prostředí), dodržení odvolací lhůty apod.


K této činnosti je potřeba velké množství speciálních pomůcek, které umožní bezpečné kácení a dopravení jednotlivých částí stromù bezpečně na zem. Rizikové kácení provádíme postupným rozebráním stromu po malých částech. Jde o jednu z nejnebezpečnějších činností stromolezce.


Tuto činnost vždy přenechejte odborníkùm!

RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Bezpečnostní vázání stromù (vazby) je velmi užitečná činnost ve vztahu ke vzrostlým stromům. Díky speciálním popruhům a lanům můžeme zajistit bezpečný strom a bezpečné okolí stromů, aniž by muselo docházet k radikálnímu řezu stromu, nebo dokonce kácení stromů. Používají se pevné statické (ocelové) vazby, nebo dynamické vazby. Nosnosti těchto vazeb jsou různé. Vyrábí se ze speciálních materiálů, které jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám a vlivùm UV záření.


Tak jako vše, tak i bezpečnostní vázání stromů má svoje pravidla, a proto je důležité vědět jak a kam vazbu nainstalovat. Doporučená doba ponechání je do 5-ti let. Po tomto období je nutné vazbu minimálnì překontrolovat a popřípadě vyměnit.


Pokud odborník doporučí bezpečnostní vázání stromu – učiňte tak! Cena za instalaci a materiál je podstatně nižší ve vztahu ke škodám, ke kterým by mohlo dojít.

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY

Sekání trávníkù, výsadby a realizace zahrad


Provádíme také sekání trávníkù. K této činnosti máme k dispozici několik strojů, od motorových vyžínačů (křovinořez), které jsou vhodné do špatně přístupného terénu (např. svahy apod.), nebo na plochy delší dobu neudržované.


Dále máme k dispozici sekačky s pojezdem a se sběrným košem na menší plochy a disponujeme také se stroji STIGA a lištovou sekačkou od VARI SYSTEM, které si hravě poradí i s velkou plochou a není rozdíl, je-li trávník udržovaný, nebo se jedná o louku. Díky sytému VARI jsme schopni připravit povrch pro založení trávníku a samotné založení trávníku.


Výsadby nové zeleně a realizace soukromích zahrad vč. projektu jsou další naše produkty.

OSTATNÍ SLUŽBY

Reference klientů

Stromolezecký kurz

Kurz pro začínající stromolezce a základy správně provedeného řezu.

Tato sekce se připravuje.Galerie

Ukázky z naší práce v obrazech...

1000+

Realizací

500+

Klientů

10+

Ocenění

5+

Služeb

KONTAKT

Nebojte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem nebo poptávkou...

Tomáš Hupač (arborista - ETW)
Holýšov, Táborová 447
Mobil: +420 603 54 74 04
E-mail: ptw-th@seznam.cz
IÈO: 71830979
DIÈ: CZ7502182094


Michal Sedláček (stromolezec)
Mobil: +420 720 695 902
E-mail: michal.w.sedlacek@centrum.cz


FACEBOOK